Czym jest Dzień Bezpiecznego Internetu?

Od kilku lat uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Akcja ta, odbywa się od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu "Safer Internet", natomiast w Polsce DBI obchodzony jest od 2004 roku.

Organizatorami akcji są: Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), tworzące Polskie Centrum Programu "Safer Internet".