Strony internetowe, filmy

Uczniowie wykorzytują swoje umiejętności posługiwania się programami, w celu wykonania stron internetowych, filmów czy też prezentacji poświęconych korzyściom i zagrożeniom internetowym:

rys. Łukasz Mikuła

Agresja w Internecie - film, Łukasz Budny, Dawid Matysik, klasa Vc, r.szk. 2013/2014

 

Bezpieczny Internet - strona www, Dawid Nastałek, klasa VIa